Świnka

swinka
Opis choroby

Nagminne zapalenie przyusznic potocznie znana choroba jako świnka jest ostrą zakaźną chorobą wirusową, która występuje ze zmianami narządów gruczołowych (ślinianek, ślinianek przyusznych, trzustki, płci, gruczołów sutkowych) i układu nerwowego w postaci zapalenia opon mózgowych lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Źródłem zakażenia świnką jest nie tylko chora osoba droga przenoszenia choroby kropelkowa wirus przenosi się w powietrzu lub znajduje się krew, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz  osoba taka stają się zaraźliwa nawet na kilka dni przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. Bardzo duże prawdopodobieństwo zarażenia się chorobą świnką może być kontakt na przykład przez skażone przedmioty domowego użytku lub w przypadku dzieci zabawki.

 

Chorobę świnkę przenosi  wirus RNA z rodziny paramyksowirusów. Wirus świnki jest wrażliwy na działanie mydeł, eteru, wysychanie i działanie temperatury oraz promieniowania ultrafioletowego. W niskich temperaturach otoczenia wirus świnki może utrzymać swoją żywotność nawet przez rok. Nosicielem i źródłem infekcji świnki jest chory osobnik. Wirus jest wydzielany ze śliną i moczem, znajduje się we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, mleku matki. Wirus, który wywołuje świnkę, zwykle dotyka ludzi, ale zdarzały się przypadki zarażania psów przez ich właścicieli.

Choroba nagminne zapalenie przyusznic powszechnie występuje wśród dzieci w wieku od pięciu do piętnastu lat,  ( chłopcy dwa razy częściej niż dziewczęta mają świnkę ) ale dość często zdarzają się zachorowania na świnkę osób dorosłych.

Jak wygląda choroba świnka u dorosłych i dzieci ?

swinka
choroba świnka u dzieci
swinka
świnka na twarzy
swinka
choroba świnka u dorosłych

 

Objawy choroby

Objawy choroby świnki:

Świnka choroba ma kilka etapów. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj 2-3 tygodnie. Z reguły osoba zainfekowana wirusem choroby nie posiada w tym okresie żadnych oznak choroby, więc zarażona osoba nadal prowadzi normalne życie, osoba już posiadająca w organizmie wirus może już przenosić go na inne zdrowe organizmy. Odwiedza np. miejsca publiczne, lub wśród domowników i znajomych roznosi wirus świnki.

Przez cały ten czas podstępny wirus lokalizuje się w błonach śluzowych narządów oddechowych, mnoży się. Gdy ten proces osiąga apogeum, infekcja przenika do krwiobiegu i powoduje pierwsze objawy choroby. U ludzi temperatura ciała gwałtownie wzrasta do bardzo wysokich wartości, pojawiają się silne bóle stawów i mięśni. W ciągu dnia do tych objawów dodaje się wizualny znak świnki: rozmiar ślinianki zwiększa się, znajdującej się w okolicy ślinianki przyusznej. Nieco później podobne zmiany są widoczne po drugiej stronie twarzy. Na tle zablokowania przewodów wydalniczych gruczołów ślinowych, pacjentowi doskwiera suchość w jamie ustnej, a ból jest odczuwany w dotkniętym obszarze przyusznic. Ponadto wirusowe zapalenie przyusznic przechodzi do drugiego etapu choroby, w którym występują dodatkowe objawy. Prawdopodobne objawy i powikłania postępującej choroby:

- ból brzucha;

- zapalenie jąder u chłopców;

- zapalenie jajników może wystąpić u dziewcząt;

- surowicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, któremu towarzyszą bóle głowy, nudności, gorączka i adynamia;

- uszkodzenie nerwów obwodowych jest możliwe, co może spowodować porażenie nóg, nerwoból, utratę słuchu i inne objawy;

- świnka może powodować zapalenie trzustki, co z kolei prowadzi do nawracającej gorączki, nudności, wymiotów, luźnych stolców i silnego bólu brzucha.

 

Na tle wysokiej temperatury ciała, przy zapaleniu przyusznic, pacjent ma gorączkę, dreszcze i silne osłabienie. Kiedy ta choroba pogarsza sen, utrata apetytu, co może prowadzić do choroby anoreksji. Problemy z ciśnieniem krwi i rozwojem częstoskurczu są również możliwe.  Objawy świnki u dorosłych są podobne do objawów choroby występującej u dziecka. W rzadkich przypadkach w chorobie świnki nie odnotowuje się wysokiej temperatury ciała, ale wszystkie inne objawy charakterystyczne dla choroby wskazują na rozwój świnki  w organizmie. U dorosłych pacjentów uszkodzenie gruczołów ślinowych jest znacznie częstsze (u dzieci ta cecha nie występuje we wszystkich przypadkach). Cechą procesu zakaźnego jest także okres prodromalny, który charakteryzuje się wyraźniejszymi objawami klinicznymi. Objawy prodromalne, prodrom, zwiastun – wczesny, nieswoisty objaw (lub zbiór objawów) wskazujący na początek choroby, zanim wystąpią objawy swoiste dla danej choroby. Przykładowo gorączka, złe samopoczucie, bóle głowy i brak chęci do jedzenia są częścią prodromu dla świnki lub innych chorób zakaźnych. 

Ile trwa choroba świnka ? Powrót do zdrowia po przebytej chorobie śwince następuje od jednego do dwóch tygodni (czasami nieco dłużej).
 

Czy choroba świnka jest niebezpieczna ?

Świnka nie jest nieszkodliwą chorobą. Może wystąpić z poważnymi komplikacjami. Jeśli więc u chłopca wystąpi zapalenie jąder , zapalenie może prowadzić do zaniku jąder i niepłodności . Jeśli pacjent ma zapalenie mózgu, nie można wykluczyć uszkodzenia błon rdzenia kręgowego i mózgu. W rzadkich przypadkach świnka wywołuje rozwój: cukrzycy, zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego, niedoczynność tarczycy .

Zdjęcia obrazy galeria choroba ->>>
Diagnoza

Diagnoza świnki.

W typowych przypadkach, na podstawie historii, kontaktów i badania klinicznego; nie są potrzebne dodatkowe badania. Podstawą dokładnej diagnozy są wyniki badań wirusologicznych i / lub serologicznych. Choroba jest również możliwa (choć rzadko) u wcześniej zaszczepionych (nawet 2 dawek) osób, zwłaszcza w wyniku bliskiego i intensywnego kontaktu osób.

 

 

Leczenie choroby

Leczenie świnki jest objawowe: w razie potrzeby leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. W czasie bólu gardła częste picie, płukanie gardła, unikanie kwaśnego jedzenia. W przypadku zapalenia jąder lub zapalenia najądrza potrzebne są środki przeciwbólowe może pomóc zmiana  pozycji leżącej, co dodatkowo zmniejsza ból. 

Zapobieganie chorobie

Zapobieganie śwince u dzieci i dorosłych

Zapobieganie chorobie śwince polega na szczepieniu. W wieku 1 roku żywą szczepionkę podaje się dzieciom, które są zdrowe i bez oznak choroby świnki. Szczepienie ponowne przeprowadza się w wieku 6 lat ( odra , różyczka , ślinianka przyuszna).

Ogólne środki zapobiegawcze mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa polegają na izolowaniu pacjenta przez co najmniej 9 dni. Wszystkie rzeczy, z którymi miał kontakt, podlegają dezynfekcji.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10

Nagminne zapalenie przyusznic, świnka

ICD-10 B26
Ten blok jest uszkodzony lub nie istnieje. Być może brakuje zawartości lub zachodzi konieczność włączenia modułu, który za niego odpowiada.